Norsk Gulvservice

Metode/ maskiner

Moderne slipemaskiner slipper ut svært lite støv og gir meget bra sliperesultat. Mengden støv som slipper ut er uproblematisk og fjernes med en lett støvtørk. Såkalt «støvfri» sliping som enkelte reklamerer for holder ikke det som loves og er etter vår mening ikke verdt å betale ekstra for.

Gulvsliping begynner med korrekt valg av slipepapir som ikke sliter mer enn nødvendig på overflaten, oppstart med for grov korning kan være nok til at du ikke får den siste runden med levetid ut av gulvet. En vanlig lamellparkett kan kun slipes ca. 3 ganger og en feil kan «stjele» levetid av gulvet slik at man må bytte det tidligere.

Metoden er veldig forenklet oppstart med grovkornet papir for å fjerne den gamle behandlingen, og så jobber man seg opp gjennom nivåene til ønsket finish er oppnådd, det er stor forskjell på hva som kreves av finish for ulike behandlinger.